Burcu Pehlivan Resim Sergisi

BURCU PEHLİVAN

  • 1984 Merzifon/Amasya’da doğdu.
  • 2002-2006 Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı’nda eğitim aldı.
  • 2006-2009 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı Programında Yüksek Lisans eğitimi gördü.
  • 2009-2016 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı Programında Sanatta Yeterlik/Doktora eğitimi gördü.
  • 2018’de Doktor Öğretim Üyesi olarak göreve başladığı Beykent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Tasarım Bölümü’ndeki görevine devam
    etmektedir.
  • Akademisyenlik görevinin yanında, kuramsal çalışmalar yapmakta, ayrıca açmış olduğu üç kişisel sergi ve çok sayıda karma/ortak etkinlik katılımı ile sanatsal çalışmalarını sürdürmektedir.

 

“GÜNDELİK YAŞAMIN KIYISINDA”

Sergi açmak, sanatı bir yaşam biçimi olarak içselleştirmiş olanlar için özel bir anlam ve işlev taşır. Genç sanatçılar için amaç ve işlevin sınırları farklılaşsa da amaç üretileni sanatın alımlayıcısına ulaştırabilmektir. Temel amaç bu olsa da koşullar bazen bu isteğe set çekebilmektedir. Günümüz koşullarında, ülkemizde ve dünyada süregelmekte olan
pandemi, pek çok şeyde olduğu gibi sanatın somut olarak sanat dostlarına ulaşmasında zorluklar ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, her dönem ve çağ kendi sorun ve sorunsallarının yanında önerisini ve çözümünü de sunabilmektedir. Sanatçının, sanatçı dostların ve sanatın dostlarının galeri mekânlarında sanat yapıtları ile bir arada bulunabilmelerinin özel keyfinin yok olduğu, pandeminin yaşamımızın ayrılmaz bir parçası durumuna geldiği bugünkü koşullarda, bir başka durum yeni olanaklar sunarak yaşamımıza taşınmıştır. Sanal ortamda sanat yapıtlarının dünyanın çok uzak bölgelerine
ulaşabilme olanağı öne çıkmış ve yeni çözüm yolları bulunmuştur. İnsan zekâsına bağlı olarak teknolojinin sunmuş olduğu bu olanak(lar) sanatçılar ve yapıtları için büyük bir yeniliktir. Bununla birlikte çıplak gözle sanat yapıtı ile yüz yüze gelebilmenin dolaysız sıcaklığını taşımaktan büyük oranda uzaktır. Tam da bu nedenlerle, günümüzdekine benzer dönemlerde sanat dostlarına ulaşabilmenin önümüze çıkardığı her olasılık değerlendirilmeye çalışılır. Galeri  mekânlarında yapılan alışkın olduğumuz açılışlı sergilerin yanı sıra teknolojinin sunduğu diğer olanaklar da değerlendirilir. Yaşamak ve yaratmak, tersinden söylersek, yaratmak ve yaşamak için bu gerekli, hatta zorunludur.
Bugünler (de) farklı olanak ve olasılıkların değerlendirilmesini dayatan böylesi bir zaman diliminde yer almaktadır. Koşullara teslim olmak değil direnmek gerek. Çünkü direnmek yaşamak ve yaşatmaktır.

Genelde sanatçılar, özelde genç sanatçılar, yaşamın her alanında zorlayıcı olan pandemi koşullarını aşmak için, ürettikleri yapıtlarını, sanatın alımlayıcıları ile buluşturmak çabası içindedirler. Bu duruma kurumsal nitelik taşıyan müze nitelikli mekânlar ile sanat galerileri de bir biçimde katkı vermektedirler. İstanbul’un Anadolu yakasında bulunan Bakraç Sanat Galerisi de pandemi koşullarında kapılarını sergilere açık tutanlardandır.
Galeri, 7-29 Ocak 2021 tarihleri arasında, genç sanatçı/akademisyen Burcu Pehlivan’ın “Gündelik Yaşamın Kıyısında” başlıklı kişisel sergisini, hem galeri mekânında, hem de sanal ortamda izleyicilere sunmaktadır. Sanatçının, pandemiden kaynaklanan özel koşullar nedeniyle “Gündelik Yaşamın Kıyısında” başlığını verdiği sergisinde toplam otuzaltı adet yapıtı yer almaktadır. Bu yapıtlardan otuzu boya resim, altı adeti karışık teknikle yapılmıştır. 2020 yılında açmış olduğu bir önceki sergisine “Çılgın Kalabalıktan Uzak” başlığını koyan sanatçının, kent merkezinden uzak yaşama ve doğaya ilgisi bu sergisinde de sürmektedir. Merkezden uzak yaşamların, bir başka söyleyiş ile “çevre (periferi)” ilgisinin ayrıntıcı bir yaklaşımla ele alınıp görselleştirildiği bu resimler, bir yandan genç sanatçının yeteneğini sergilerken öte yandan ilgi alanlarını da sanatseverlerin beğenisine sunmakta önemli ipuçları vermektedir. Çoğu ayrıntıcı boya resimlerden oluşan bu sergide desenin öne çıkarıldığı karışık teknik çalışmaların da yer alması, bir yandan sanatçının üretim aşamalarını görselleştirirken öte yandan, aynı göz ve duyarlık ile çevreyi yorumlayışındaki farklılıkları sergilemesi açısından yeni resimsel olanak ve olasılıklara da parmak basmış oluyor. Desen ağırlıklı, karışık teknik ile yapılmış çalışmalarında tek renklilik (monochrom) bir çözümle yetinen sanatçı, boya resimlerindeki renk kullanımında, doğa çıkışlı, ayrıntıcı paydada buluşan iki koşut yaklaşım ortaya koymaktadır. İlkinde, balıkçı barınaklarının resimsel düzlemdeki fonunu oluşturacak biçimde, kentten ve çılgın kalabalıktan uzak mekânlardaki el değmemiş, yabanıl doğa görünümleri ile doğa ayrıntılarının, gizli renk ve ton değerlerinin kullanımı ve içsel bir bakışla ele alındığı görülür. İkinci yaklaşımda, gene çevrede (periferide) südürülegelmekte olan “uzak” yaşamların görselliği, “balıkçı ve balık ağları” izleğinde, saturasyon dereceleri oldukça yüksek renk alanlarının oluşturduğu çarpıcı etki ile görselleştirilir. Pandemi koşullarında kent merkezlerinin insanı bunaltan gündelik yaşamından insan sayısının daha az olduğu doğal mekânlara sığınmanın, bir başka söyleyişle “doğaya kaçış”ın öne çıktığı günümüzde, 27 Ocak 2021 tarihinde sonlanacak olan Burcu Pehlivan’ın “Gündelik Yaşamın Kıyısında” başlıklı resim sergisi, sanatseverlerin ilgiyle izleyecekleri bir etkinlik olmaya aday…

Ressam/Prof. Aydın AYAN
01.01.2021
İstanbul

Beğendiniz mi? Paylaşın!

Burcu Pehlivan Resim Sergisi” için 0 yorum

Yorumlara kapalı.