Aydın Ayan (Gravür) – Burcu Ayan Ergen Resim Sergisi

7 Kasım – 27 Kasım 2020

AYDIN AYAN
(1953, Çaykara-Trabzon)

 1953 yılında Trabzon’da doğdu. 1972-77 yılları arasında öğrenim gördüğü İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü’nde, 1979 yılında asistan olarak göreve başladı.

1986-87’de British Council’in bursuyla gittiği İngiltere’de sanatsal çalışmalar yaptı. 1988 yılında öğretim görevlisi, 1990’da doçent ve 1998 yılında da profesör oldu.

EEF (Eisenhower Exchange Fellowship) bursuyla gittiği ABD’de kültür ve sanat konularında araştırma, inceleme ve görüşmeler yaptı.1983 yılında M.S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden ‘Sanatta Yeterlik’ ünvanı aldı.

1975 yılından günümüze dek yurtiçinde ve yurtdışında birçok karma sergiye katılan sanatçının biri Londra Goldsmiths’ Galeri’de açılmış, toplam 16 kişisel sergisi vardır.

Katıldığı resim yarışmalarından toplam 15 ödülü olan sanatçı, halen Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde öğretim üyesi (prof.), ayni bölümde bölüm başkanı olarak görev yapmakta ve çalışmalarını İstanbul’da sürdürmektedir.

Sanatçının yapıtları, Türkiye Büyük Millet Meclisi, İstanbul, Ankara ve İzmir Devlet Resim ve Heykel Müzeleri, Selçuk Yasar Müzesi-İzmir, Kültür Bakanlığı, Anadolu Üniversitesi, İzmir Ticaret Odası, Bolu Valiliği, İstanbul Esenyurt ve Adana Belediye Başkanlıkları, Eisenhower Exchange Fellowship Koleksiyonu-Philadelphia-ABD’de; ayrıca yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli özel koleksiyonlarda yer almaktadır.

Aydın Ayan’ın 2006 yılında İş Bankası Yayınları’ndan “Türk Resim Sanatında İnsani Bir Duyarlılık: Nedim Günsür”, 2008 yılında MSGSÜ yayınlarından “Bir Seçki iki Sergi:70+70” 1839-1923 Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türk Plastik Sanatları ve iki Müze Önerisi ve benzeri kitap yayınları bulunmaktadır.

SERGİLER VE ÖDÜLLER

1975 Şeref Akdik Ödüllü Resim Sergisi,D.G.S.Galerisi,Ankara,Başarı Ödülü
1976 10.DYO Resim Sergisi,İzmir-İstanbul-Ankara, Mansiyon
1977 Künmat Sanat Galerisi,Kişisel Sergi,İstanbul,Epinal,Fransa
1977 Arkeoloji Müzeleri Açıkhava Sergisi,İstanbul, Başarı Ödülü
1977 İstanbul Sanat Bayramı “Yeni Eğilimler Sergisi”, İstanbul
1978 G.S.D. 2 Mayıs Sergisi,İstanbul,T.M.M.O.B. Ödülü
1978 Çağdaş Türk Sergisi,Moskova-Bakü,SSCB
1979 Sanat 78 Sergisi,A.K.M.,İstanbul
1979 13.DYO Resim Sergisi,İzmir-İstanbul-Ankara, Mansiyon
1979 İstanbul Sanat Bayramı,”Başlangıcından Bugüne Türk Resmi’nden Bir Kesit” Sergisi,Galeri Baraz,Istanbul
1979 40. Devlet Resim ve Heykel Sergisi,Ankara, Basari Odülü
1980 Cumhuriyet Dönemi Türk Resmi Sergisi,Sofya,Bulgaristan
1981 Cumhuriyet Senatosu Vakfı,Atatürk Resim Yarışması, Birincilik Ödülü
1981 “Türk Resminde Cıplak” Sergisi,Galeri Baraz,İstanbul
1982 İzmir Resim ve Heykel Müzesi,Kişisel Sergi,İzmir
1982 Balkanlar Halklar Arasında Barış ve Dostluk Sergisi,Bükreş,Romanya
1982 “Abdi İpekçi Dostluk ve Barış” Ödüllü Sergisi, Resim Birincilik Ödülü
1982 “Türk Resminde Figür ve Portre” Sergisi,Galeri Baraz,İstanbul
1982 Günümüz Sanatçıları 3.Açık Hava Sergisi, Resim Başarı Ödülü
1983 Çaşdaş Türk Ressamları Sergisi (Urart Organizasyonu),Bahreyn
1983 Mersin Uluslararası Festivali,”1.Resim Yarışması ve Sergisi”, Onur Ödülü
1983 Viking Baskı Resim 1.Ödüllü Sergisi,İzmir-Ankara-İstanbul, Mansiyon
1984 Urart Sanat Galerisi,Kişisel Sergi,İstanbul
1984 45.Devlet Resim ve Heykel Sergisi,Ankara-İzmir-Eskişehir
1984 Viking 2.Baski Resim Yarışması,İzmir-Ankara-İstanbul, Başarı Ödülü
1984 “Bolu ve Bolu’da Yaşam” Resim Yarışması ve Sergisi,Bolu-Ankara-İstanbul, Mansiyon
1985 Türk Çağdaş Resim Sergisi (42 Pintores Turcos),Barselona,Ispanya
1985 İzmir Ticaret Odası 100. Kutlama Yılı Ödüllü Resim Yarışması, İkincilik Odülü
1986 Atatürk Resim Heykelleri Sergisi,Yıldız Üniversitesi,İstanbul
1986 47.Devlet Resim ve Heykel Sergisi, Resim Başarı Ödülü
1986 “İnsanlar Resim Sergisi”,Tem Sanat Galerisi,İstanbul
1988 Goldsmiths’ Gallery,Goldsmiths’ College University of London, Kişisel Sergi,İngiltere
1988 “Türk Resminde Ortak Bilinç”, Kazım Taşkent Sanat Galerisi,İstanbul
1989 Özgün Baskı Resim Sergisi,Kazım Taşkent Sanat Galerisi,İstanbul
1989 2.İstanbul Bienali,Benadam Sanat Galerisi,Grup Sergisi,İstanbul
1989-90 Benadam Sanat Galerisi,Kişisel Sergi,İstanbul
1990 M.S.Ü.Öğretim Üyeleri ve Öğrencileri Sergisi,Kassel,Almanya
1991 Sekerbank Sanat Galerisi,Kişisel Sergi,Ankara
1991 Anadolu Üniversitesi G.S.M.Y.O.Palet Sanat Galerisi,Kişisel Sergi,Eskişehir
1991 “Akbank Resim Koleksiyonundan Bir Kesit” Sergisi,Yıldız Üniversitesi Yüksel Sabancı Sanat Merkezi,İstanbul
1992 Zühtü Müritoğlu ile İkili Sergi,Lebriz Sanat Galerisi,İstanbul
1993 İzmir Resim ve Heykel Müzesi,Kişisel Sergi,İzmir

SANATÇININ SANATIYLA İLGİLİ YORUMU:

Sanat başından beri -başlayalı beri- çok değişik evrelerden geçmiş ve -her zaman- yaşamın tanıklığını üstlenmiş.Bir başka söyleyişle insan’ı tanıma ve tanımlama uğraşı görünümünde olmuştur.

Benim sanat görüşümü açıklayabilmem, sanatın işte bu ana uğraşı alanının bilincinde olarak kendime niçin, kimin için, ne ve nasıl yapıyorsun sorularını sormamdan ve bu sorulara yanıt aramamdan, yanıt bulmamdan geçer..

Bu bakış açısıyla yaklaştığımda; “sanatın toplumsal bir bilinç biçimi” olduğunu, bu nedenle de sanatçıdan yaşadığı toplum ve dünyaya -öz olarak da insana- karşı salt birey olma düzeyinde değil,toplumsal birey olarak sorumluluk, sanattan da -salt araç yahut amaç olarak değil, ikisinin birlikteliğinde- belli bir işlevi yerine getirmesini beklerim.

Bu beklentilerin ışığında resimlerimin biçimlenisini kısaca şöyle notlayabilirim.

  • Hemen her resmimde konu olarak insan’ı ele alırım. Bu ele alış her zaman resmetmek biçiminde olmasa bile anlatılan yine insandır.
  • Belli bir duygu yahut düşünceden yola çıkmış olsam bile, resmi oluşturma aşamasında düşüncenin denetimine ve yönlendirmesine bağımlı kılarım.
  • Resmin anlatım olanaklarını da gözönünde bulundurarak her nesneye düşünce taşıyıcı bir işlev yüklemeye çalışırım.
  • Resimlerim birşeyler anlatır’lar (M.Ergüven’e göre; “Gerçekliğin Anlatısı” dır anlatılan) anlatarak gösterirler. Salt görüneni gösteren düzeyinde değil, görünmeyeni de gösterme bağlamında. (Burada önemli olan, düşüncenin, anlatılanın nasıl resmedildiği, nasıl anlatıldığıdır.) Çıkış noktamın yaşam olmasına karşın resimlerim gerçeğin doğalcı yoldan kuru, katı aktarımı değil, bakılıp geçilmemeleri, çarçabuk tüketilmemeleri için gerçekle örtüşen düşüncenin -geniş açılı olarak- resmedilmesidir’ler. Eklemleme yoluyla kurgulanan bu resmedilişte yeni bir düşünce üretimine gitme yahut boyutunu genişleme ereklenir.

Anlaşılacağı gibi tek erek olmamakla birlikte, resimlerimde izleyiciyi düşüncel etkinliğe yöneltme tasası ayrıcalıklı durumda. Gene de salt düşünce ressamı olmadığımı söylemem yanlış olmaz. Bu yüzden resimlerimin ne yalnızca araç, ne de sadece amaç olarak değerlendirilmemeleri gerektiği inancındayım.4

BURCU AYAN ERGEN

Burcu Ayan Ergen 1982 yılında İstanbul’da doğdu. 2011 yılında Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Programın’dan mezun oldu. Sanatçı 2006’da Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Programı’nı tamamladı. 2004 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sanat Bölümü, Sanat Yönetimi Programı’ndan mezun olan Burcu Ayan Ergen aynı Fakültede Sanat Bölümü, Bileşik Sanatlar Programı’nda Çift Ana Dal yaparak 2006’da İkinci Ana Dal diplomasını almaya hak kazanmıştır. Çok sayıda Ulusal ve Uluslararası sergiye katılmış, çeşitli Ulusal ve Uluslararası Sempozyum ve çalıştaylarda katılımcı ve eğitmen olarak bulunmuştur.
2018 yılında Doçent olmuş, 1 Şubat 2020 itibariyle Yeditepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Doçent kadrosuna atanmıştır.

KİŞİSEL SERGİLER:
2-13 Ocak 2017 , “Dönüşüm”, Ziraat Bankası Tünel Sanat Galerisi / İstanbul
28 Kasım – 11 Aralık 2016, “Olası Mekanlar”, Çanakkale Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Çanakkale
5-24 Mayıs 2016, “Kolaj Eskizler ve Resimleri”, Halka Sanat Galeri, Moda/İstanbul
12-20 Nisan 2016, “Üç” Kişisel Resim Sergisi, Kastamonu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Sergi Salonu, Kastamonu
8-13 Şubat 2012, Burcu Ayan Ergen Kişisel Sergi, 5.Uluslararası İpekyolu Kültürel &
Akademik Konferansları – Akdeniz Sanat Fuarı 2012, Atatürk Kültür Merkezi, Antalya
22 Eylül-13 Ekim 2011, Burcu Ayan Ergen “Kurguda Özgürlük”, Ütopya Sanat Galerisi
Kızıltoprak / İstanbul

ÜÇLÜ SERGİLER:
8 Kasım-1 Aralık 2012, Genç Etki 1, Kav Sanat Galerisi, Çankaya / Ankara
21 Aralık 2005 – 19 Ocak 2006, Aydın,Can,Burcu Ayan Sergisi, Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi Sanat Galerisi, Ankara

KARMA SERGİLERDEN BİR SEÇKİ:
2-16 Mayıs 2018, “Vinci a Venir II”, Da Vinci Art Gallery, Paris/France
16-18 Mart 2018, Euro Expo Art, Vernice Art Fair, Kooridoor Art Space, Forli/Italy
22-31 Mayıs 2017, “Troya’da Güzelin İzinde”, Disiplinlerarası Karma Sergi, Çanakkale Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Çanakkale/Turkey
4-18 Şubat 2017, “Academiart”, Pinelo Art Gallery, Harbiye / İstanbul/Turkey
9-24 December 2016, “Yolu Trabzon’dan Geçen Sanatçılar II” Exhibition, MKM, Levent /İstanbul /Turkey
2-5 Haziran 2016, 1. Uluslararası Sanatın Gerçekliği Sempozyum Sergisi, Sakız Adası / Yunanistan
29 Haziran-31 Ağustos 2013, “Yaz Karma Sergisi I”, Kav Sanat Galerisi, Çankaya / Ankara
5-17 Nisan 2013, “Bahar Karma Sergisi”, Bindallı Sanat Galerisi, Beyoğlu/ İstanbul
13-28 Şubat 2013, “Yolu Trabzon’dan Geçen Sanatçılar Sergisi”, Mustafa Kemal Merkezi, Levent/ İstanbul
10-31 Ocak 2013, “Yeni Buluşma” Yeditepe Üniversitesi GSF. Öğretim Üyeleri, Artisan Sanat Galerisi, Nişantaşı/ İstanbul
Aralık 2011, Azerbaijan-Korean Cultural Exchange Exhibition, Bakü
29 Ekim 2011, Resim Sergisi, Köstence Başkonsolosluğu, Köstence / Romanya
1-7 Temmuz 2011 , Kore Türk Uluslararası Modern Sanat Sergisi, Cer Modern, Ankara
12 Mayıs – 11 Haziran 2011, Genç Ustalar Usta Gençler Karma Resim Sergisi, Durmuş Yaşar Resim Müzesi ve Sanat Galerisi, İzmir
12-30 Nisan 2011, Özgürlük Sil Baştan Genç Etkinlik 5, MKM, Levent / İstanbul
8 Temmuz – 27 Ağustos 2010, “30+30 Kore Savaşına Katılımın 60.Yılı Türk ve Kore Sanatçıları Resim Sergisi”, Caddebostan Kültür Merkezi, Kadıköy/ İstanbul
18-25 Haziran 2010, Kore Savaşına Katılımın 60.Yılı Türk ve Kore Sanatçıları Resim Sergisi, Yunus Emre Sanat Galerisi, Eskişehir
10-17 Nisan 2008, 4.Türk-Japon Çağdaş Güzel Sanatlar Genç Öğretim Elemanları Sergisi, MKM, Levent / İstanbul

Beğendiniz mi? Paylaşın!

Aydın Ayan (Gravür) – Burcu Ayan Ergen Resim Sergisi” için 0 yorum

Yorumlara kapalı.