Niyazi Toptoprak

NT1

Yağlı boya 82 x 68 cm

NT10

Yağlı boya 83 x 67 cm

NT11

Yağlı boya 75 x 62 cm

NT12

Yağlı boya 83 x 67 cm

NT2

Yağlı boya 83 x 67 cm

NT3

Yağlı boya 68 x 82 cm

NT4

Yağlı boya 63 x 64 cm

NT5

Yağlı boya 64 x 64 cm

NT6

Yağlı boya 82 x 67 cm

NT7

Yağlı boya 73 x 59 cm

NT8

Yağlı boya 67 x 59 cm

NT9

Yağlı boya 49 x 69 cm